Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ว/ด/ป
หัวข้อข่าว
๕ พ.ค.๕๗ ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๔ พ.ค.๕๗ กำหนดการเลื่อนวันสอบและสัมภาษณ์นิสิตใหม่
๒๗ มี.ค. ๕๗ รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
๒๓ มี.ค. ๕๗ มจร. สานงาน"สมเด็จเกี่ยว"พัฒนาชาวเขา
๙ มี.ค. ๕๗ สงฆ์นานาชาติชู"สมเด็จเกี่ยว"ทำพุทธโลกเข้มแข็ง
๕ มี.ค. ๕๗ ป.ป.ช จับมือ มจร. ป้องกันโกงแนวพุทธ

ตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕
ตารางสอบภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖
ประกาศผลการสอบ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖


 

 
 

 


 
 
คลิ๊กดูรายละเอียด...