กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    • ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตารางเรียน คณะพุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    • ตารางเรียน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑
    • ตารางเรียน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑ (คฤหัสถ์)
    • ตารางเรียน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๒
    • ตารางเรียน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (โทศาสนา) ชั้นปีที่ ๓
    • ตารางเรียน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (โทการจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ ๓
    • ตารางเรียน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ี่ ๔
    • ตารางเรียน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคฤดูร้อน) ชั้นปีที่ี่ ๔

 

ตารางเรียน คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    ตารางเรียน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
    ตารางเรียน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓