กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
   

สถานที่ติดต่อ
อาคารห้องสมุด  หน่วยวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา วัดหงษ์ประดิษฐาราม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์  :  ๐-๗๔ ๒๑๒-๔๐๗
โทรสาร  :  ๐-๗๔ ๒๑๒-๔๐๘