กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
   


ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด

    
1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
     2. กระเป๋า  ถุง  ย่าม  แฟ้ม และสัมภาระ  ให้จัดเก็บไว้ในที่ซึ่งห้องสมุดจัดไว้ 
        (ยกเว้นทรัพย์สินของมีค่าหากสูญหายทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)
     3. ไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย  อาวุธ  และวัตถุไวไฟทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
     4. ปิดสัญญาณเสียงเครื่องรับโทรศัพท์
     5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
     6. ไม่สูบบุหรี่
     7. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
     8. ไม่ตัด  ฉีก  ดึง  หรือทำลายทรัพย์สินของห้องสมุด
     9. วารสารและหนังสือพิมพ์ที่อ่านเสร็จแล้ว  เก็บไปวางที่ชั้นตามเดิม
     10. หนังสือทั่วไปที่อ่านเสร็จแล้ว  นำไปวางไว้ที่โต๊ะพักหนังสือ  ห้ามนำไปวางบนชั้นหนังสือ
     11. ไม่นำทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
     12.
ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของห้องสมุด  ตลอดจนความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของห้องสมุด