กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา ชั้นปีที่ ๑
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา ชั้นปีที่ ๔ 
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๒
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๓
    ประกาศผลการสอบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่๑
    ประกาศผลการสอบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่๒
    ประกาศผลการสอบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่๓
   


ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา ชั้นปีที่ ๑
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา ชั้นปีที่ ๔
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๒

    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๓
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔
    ประกาศผลการสอบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่๑
    ประกาศผลการสอบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่๒
    ประกาศผลการสอบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่๓Pages 1|2|3