กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่๑(ภาคปกติ)
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่๒  
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา โทศาสนา ชั้นปีที่๓
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา โทการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่๓
    • ประกาศผลการสอบ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ชั้นปีที่๔  
    ประกาศผลการสอบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่๔


Pages 1|2|3