กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา ร่วมกับวัดหงษ์ประดิษฐาราม จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม วัดหงษ์ประดิษฐาราม

หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๖ แก่พระนิสิต นิสิต และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วัดศรีสว่างวงศ์ (เกาะเสือ) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมสวดมนต์เทิดพระเกียรติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

กีฬา มจร สัมพันธ์ครั้งที่8 "หนองคายเกมส"์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย
หน่วยวิทยบริการ มจร. จังหวัดสงขลา ร่วมงานทอดกฐิน
ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ได้มีประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจาก สกอ. โดยมี พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาตรวจสอบความพร้อมของหน่วยวิทยบริการ มจร. สงขลาและได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์
นิสิต และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สกอ.
คณะนิสิต เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  รัชกาลที่ 5 ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม
เป็นวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ทางมหาลัย ได้จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สั่งสมบุญร่วมกันและอนุรักษ์ประเพณี
ของชาวพุทธ โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์ของวัดหงษ์ประดิษฐารามเป็น
เนื้อนาบุญซึ่งภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลและ
อาราธนาธรรม จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายสังฆทาน กล่าวคำอธิษฐานจิต และกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
   

Previous || 1