กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ด่วน!!!! ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

- รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี   จำนวน ๑ ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารการธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี หรือด้านการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- รับเฉพาะฆราวาส

กำหนดรับสมัครตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๗

สมัครได้ที่ :: ห้อง ๒๐๑ อาคารเรียน หน่วยวิทยบริการ มจร. สงขลา
(วัดหงษ์ประดิษฐาราม)อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ :: ๐๗๔-๒๑๒๔๐๖